Hội thảo “Bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp năm 2017” (The Economic Landscape for Businesses in 2017) với sự quy tụ của các chuyên gia kinh tế, chuyên gia tư vấn và các CEO hàng đầu Việt Nam, sẽ đưa ra những góc nhìn và lời giải đáp cho những câu hỏi trên theo 3 khía cạnh sau:

  • Những xu thế chiến lược trong bức tranh kinh tế toàn cầu và Việt Nam;
  • Chiến lược tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam;
  • Nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức: Bài học những doanh nghiệp điển hình.

14h00, thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Thống Nhất

CÙNG THAM GIA HỘI THẢO ĐỂ TRAO ĐỔI VỚI CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ