Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 - Chủ đề, nội dung, chương trình Hội thảo
ThS Nguyễn Anh Tuấn, Email: tuanna@uel.edu.vn, Phone:  091 2017 367
 - Đăng ký tham gia Hội thảo (tại đây)ĐƠN VỊ TÀI TRỢ