Chương trình Hội thảo


Thời gian

Nội dung

Phụ trách

14:00 – 14:10

Khai mạc

-  PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP. HCM

14:10 – 14:20

Tổng quan về bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp 2017

- PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật

14:20 – 14:30

Cơ hội, thách thức và những kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vào bức tranh kinh tế Việt Nam 2017

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

 - TS Vũ Tiến LộcChủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

14:30 – 15:30

SESSION 1: (60’)

Những xu thế chiến lược trong bức tranh kinh tế toàn cầu và Việt Nam

 

Diễn giả:

PGS.TS. Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, ĐH Quốc gia Singapore (35’)

TS Võ Trí Thành, Nguyên Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (25’)

15:30 – 16:10

SESSION 2: (40’)

Chiến lược tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam

 

Diễn giả:

-  GS. John Behzad, Chuyên gia tư vấn quốc tế Tài chính & Chiến lược, Đại học Quản trị Paris (25’)

Interpreter:

- TS Dương Ngọc Dũng (15’)

TEA BREAK: 16:10 – 16:25

SESSION 3: 16:25 – 17:30 (65’)

Nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức: Bài học từ những doanh nghiệp điển hình

DIỄN GIẢ ĐẾN TỪ DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH

-       Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk).

-        Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco).

-        Bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco.

-        Ông Mai Hữu Tín, Nguyên Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2011-2014), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư U&I.

SESSION 4: 17:30 – 18:30

Toạ đàm chia sẻ giữa diễn giả, khách mời đến từ doanh nghiệp

BẾ MẠC & CHỤP HÌNH LƯU NIỆM: 18:30 – 18:45

GALA DINNER: 19:00

 

SEMINAR PROGRAM

  

Time

Content

Speakers

14:00 – 14:10

Opening Speech

-  Assoc. Prof. Dr. Huynh Thanh Dat - Member of Central Committee of the Communist Party of Vietnam, President of Vietnam National University  Ho Chi Minh City (VNU-HCMC)

14:10 – 14:20

Overview of the Economic Landscape for Businesses in 2017

-  Assoc. Prof. Dr Nguyen Tien Dzung - Rector of University of Economics and Law (UEL)

14:20 – 14:30

Opportunities, challenges and expectations of Vietnam Business Community in Vietnam economic landscape  2017

Representative of Vietnam Business Community

-  Dr. Vu Tien Loc - President of Vietnam Chamber of Commerce and Industry

14:30 – 15:30

SESSION 1: (60’)

Strategic Trends in The Global and National Economic Landscape

Speakers:

Assoc. Prof. Dr. Vu Minh Khuong - National University of Singapore (35 mins)

Dr. Vo Tri Thanh - Former Deputy Director of Center Institute for Economic Management (CIEM) (25 mins)

15:30 – 16:10

SESSION 2:(40’) 

Strategies towards Growth and Competitiveness Improvement for Vietnamese Businesses

Speaker:

Prof. John Behzad - International Consultant in Finance & Strategy, Member of Academic Advisory Council of Paris Graduate School of Management (25 mins)

 Interpreter:

-  Dr. Duong Ngoc Dzung (15’)

TEA BREAK: 16:10 – 16:25

SESSION 3: 16:25 – 17:30 (65’)

How to Grasp Opportunities and Overcome Challenges? - Lessons from Exemplary Enterprises

Speakers from enterprises:

-      Mrs. Mai Kieu Lien, Chairman of Board Directors cum General Director - Vinamilk (15 mins)

-       Mr. Tran Ba Duong, Chairman of Board Directors - Truong Hai Auto Corporaton

-       Mrs. Vu Thi Thuan, Chairman of Board of Directors - Traphaco

-       Mr. Mai Huu Tin, Former President of Vietnam Young Entrepreneur‘s Association in the fourth term (2011 – 2014), Chairman of Board Directors cum General Director - U&I Investment Corporation

SESSION 4: 17:30 – 18:30

Panel Discussions with the Speakers and participants from State Owned and Private Enterprises

CLOSING SPEECH & PHOTOGRAPH SESSION: 18:30 – 18:45

GALA DINNER: 19:00ĐƠN VỊ TÀI TRỢ